HAKSEL YAPI, Kentsel Dönüşüm kararı alınacak olan yapıların hak sahiplerine, aşağıda özet olarak verilen kentsel dönüşüm aşamaları konularında, uzman kadrosu ile profesyonel kentsel dönüşüm danışmanlık hizmetleri vermektedir.

 • İlk aşamada Belediye İmar Müdürlüğü veya Tapu Müdürlüğü’ne başvurarak, var ise mevcut binanıza ait statik proje temin edilir; yok ise bunun için resmi yazı alınır. 
 • Bina Deprem Risk Raporu almak için varsa binaya ait projeler, daire tapunuz veya hisseli arsa tapunuz, nüfus cüzdanı fotokopisi, Tapu Müdürlüğü’nden alınan Bağımsız Bölüm Listesi’ ni gösterir belge ile TC Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ nın yetkilendirdiği kuruluş ile başvuru yapılır. 
 • TC Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ nın yetkilendirdiği kuruluş uzmanları, binanızda yapacağı teknik
inceleme, tespit ve çalışmalar sonucu yapınız için Deprem Risk Raporu hazırlar. 
 • Deprem Risk Raporu, TC Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ nın yetkilendirdiği kuruluş tarafından bağlı bulunduğunuz T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’ne Onay için sunulur. 
 • İl Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü, yapınıza ait Deprem Risk Raporu’nu inceleyerek onaylar. Binanız riskli ise, Bakanlık tarafından Tapu Müdürlüğü’ne gönderilen yazı ile bina tapu kütüğüne ‘Riskli Yapı’ şerhi işlenir. 
 • Bakanlığın Risklidir kararı, Tapu Müdürlüğü tarafından tüm kat maliklerine iletilir. İsteyen kat malikleri hazırlanmış Deprem Risk Raporu’na itiraz edebilir ya da 60 gün içinde bina maliklerinin en
az üçte iki (2/3) çoğunluğu ile Bina Ortak Karar Protokolü imzalanır. Protokol ile binanın yapımı, müteahhit seçimi, kentsel dönüşüm kredisi, kira yardımı, yeni dağılım gibi kararlar alınır. 
 • Bina Ortak Karar Protokolü’nü; İl Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’ne sunulur. Bina Ortak Karar Protokolü’nü imzalamayan 1/3 çoğunluk mülkleri için Gayrimenkul Değer Tespiti yapılarak; 2/3 çoğunluk kat maliklerine açık arttırma ile satış yada Bakanlıkça kamulaştırma yapılır. 2 ay içinde üçte iki (2/3) çoğunlukla Bina Ortak Karar Protokolü imza altına alınmaz ise son bir uyarı yazısı ve verilen ilave sürecinin tamamlanmasından sonra binanız ilgili idarece yıkılır. 
 • Binanın yeniden inşası veya güçlendirmesinin yapılması için Belediye projeleri hazırlatılır ve ilgili belediyeden ruhsat alınır. 
 • Binanızın yeniden inşaatı veya takviye – güçlendirmesi için Bakanlık ile anlaşma sağlayan bankalara  ‘Kentsel Dönüşüm Kredisi’ için başvuru yapılır. 
 • Kredi kullanmak yerine Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı için T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’ne dilekçe ile başvuru yapılır 
 • Binanın yeniden inşası ve güçlendirme uygulaması için kat maliklerinin Bina Ortak Karar Protokolü ile
seçtiği müteahhit – inşaat şirketi yeni binanızın inşaatına başlar. İnşaatınız yapım süresince firmamız ve Yapı Denetim kuruluşunca kontrol edilir. 
 • Yapımı tamamlanan binanız için bağlı olduğunuz belediyeden iskânlı tapularınız alınır.